APA način citiranja

United States. Army. Ordnance Department., & Mordecai, A. (1841). The ordnance manual for the use of officers of the United States army. Washington: J. and G.S. Gideon.

Čikaški stil citiranja

United States. Army. Ordnance Department., i Alfred Mordecai. The Ordnance Manual for the Use of Officers of the United States Army. Washington: J. and G.S. Gideon, 1841.

MLA način citiranja

United States. Army. Ordnance Department., i Alfred Mordecai. The Ordnance Manual for the Use of Officers of the United States Army. Washington: J. and G.S. Gideon, 1841.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.