Trích dẫn APA

United States. Army. Ordnance Department., & Mordecai, A. (1841). The ordnance manual for the use of officers of the United States army. Washington: J. and G.S. Gideon.

Trích dẫn kiểu Chicago

United States. Army. Ordnance Department., và Alfred Mordecai. The Ordnance Manual for the Use of Officers of the United States Army. Washington: J. and G.S. Gideon, 1841.

Trích dẫn MLA

United States. Army. Ordnance Department., và Alfred Mordecai. The Ordnance Manual for the Use of Officers of the United States Army. Washington: J. and G.S. Gideon, 1841.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.