Trích dẫn APA

Kościuszko, T. (1808). Manœuvres of horse artillery. New-York: Sold by Campbell & Mitchell.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kościuszko, Tadeusz. Manœuvres of Horse Artillery. New-York: Sold by Campbell & Mitchell, 1808.

Trích dẫn MLA

Kościuszko, Tadeusz. Manœuvres of Horse Artillery. New-York: Sold by Campbell & Mitchell, 1808.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.