Manœuvres of horse artillery /

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Kościuszko, Tadeusz, 1746-1817.
Format: Knjiga
Jezik:English
French
Izdano: New-York : Sold by Campbell & Mitchell, 1808
Teme:

West Point - Early American Imprints

Podrobnosti zaloge West Point - Early American Imprints
Signatura: UF157 .K613 1808

West Point - Special Collection

Podrobnosti zaloge West Point - Special Collection
Signatura: UF157 .K613 1808