Historical sketch of the United States Artillery School, Fort Monroe, Virginia from 1867 to 1887.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Artillery School (Fort Monroe, Va.)
Övriga upphovsmän: Tidball, John C. 1825-1906, USMA 1848.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Fort Monroe, Va. : [s.n.], 1887.
Ämnen:

West Point - Special Collection

Beståndsuppgifter i West Point - Special Collection
Signum: F234.F67 A7 1887