Secular saints : 250 canonized and beatified lay men , women and children /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Cruz, Joan Carroll, 1931-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Rockford, Ill. : Tan Books, c1989.
Ämnen:

Siena - Reference (First Floor)

Beståndsuppgifter i Siena - Reference (First Floor)
Signum: BX4655.2 .C74 1989