Jazz-flavored broken dominant 7th chords

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Evans, Lee, 1933-
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [S.l.] : Melville, N.Y. : E.B. Marks Music ; Distributor, Belwin Mills, c1980
Loạt:Lee Evans keyboard techniques in jazz. Intermediate level
Những chủ đề: