Military industries of Japan,

"The present investigation has been accomplished chiefly by Mr. Norimoto Masuda."--Pref.signed: Ushisaburo Kobayash

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Masuda, Norimoto
Drugi avtorji: Kobayashi, Ushisaburō, 1866-
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: New York [etc.] Oxford University Press, 1922
Serija:Japanese monographs
Teme:

Bard - Stevenson Library

Podrobnosti zaloge Bard - Stevenson Library
Signatura: HD9743 .K61

West Point - Circulating Books

Podrobnosti zaloge West Point - Circulating Books
Signatura: UA845 .M42

Vassar - Main

Podrobnosti zaloge Vassar - Main
Signatura: UA845 .M3