Aristotlés prior and posterior analytics : a revised text with introduction and commentary, by W.D. Ross

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Aristotle.
Kolejni autorzy: Ross, W. David
Format: Książka
Język:Ancient Greek
Wydane: Oxford : Clarendon Press, 1949