Gregorian chant and its place in the Catholic liturgy /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Smits van Waesberghe, Joseph, 1901-1986.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Dutch
Được phát hành: Stockholm : Continental Book Co., [1947?]
Loạt:Symphonia books.
Những chủ đề: