Martwa fala przygodowy film morski /

Poster for the Polish film: Martwa fala.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Młodożeniec, Jan.
Tác giả của công ty: Joanne Szabla Collection of Polish Posters.
Tác giả khác: Lenartowicz, Stanisław., Bak, Henryk, actor., Piszczatowski, Andrzej., Chamiec, Krzysztof., Stawicki, Jerzy.
Định dạng: Ảnh
Ngôn ngữ:Polish
Được phát hành: [Polska] : CWF, [197-]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:view the image

view the image

RIT - Unmapped location

Chi tiết quỹ từ RIT - Unmapped location
Số hiệu: POSTER 2202