Shih chi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ssu-ma, Chʻien, ca. 145-ca. 86 B.C
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Chinese
Được phát hành: Tʻai-pei shih : Tʻai-wan shang wu yin shu kuan, [1993]
Những chủ đề:

Bard - Stevenson Library

Chi tiết quỹ từ Bard - Stevenson Library
Số hiệu: DS741.3.S684 1993