Management of the multinationals : policies, operations, and research /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Sethi, S. Prakash., Holton, Richard H. 1926-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York : The Free Press, [1974]
Matèries: