Contributions to logic and methodology in honor of J. M. Bocheński.

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Tymieniecka, Anna-Teresa.
Altres autors: Bochenski, Joseph M., 1902-1995.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Amsterdam : North-Holland Pub. Co., 1965.
Matèries:

Canisius - Book Shelves

Detall dels fons de Canisius - Book Shelves
Signatura: BC6 .T9

Adelphi - Main

Detall dels fons de Adelphi - Main
Signatura: BC6 .T9

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Detall dels fons de RIT - Shelves (Ritter Arena)
Signatura: BC6 .T9