Contributions to logic and methodology in honor of J. M. Bocheński.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Tymieniecka, Anna-Teresa.
Övriga upphovsmän: Bochenski, Joseph M., 1902-1995.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Amsterdam : North-Holland Pub. Co., 1965.
Ämnen:

Canisius - Book Shelves

Beståndsuppgifter i Canisius - Book Shelves
Signum: BC6 .T9

Adelphi - Main

Beståndsuppgifter i Adelphi - Main
Signum: BC6 .T9

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Beståndsuppgifter i RIT - Shelves (Ritter Arena)
Signum: BC6 .T9