A bibliography of the writings of Samuel Butler (author of "Erewhon") and of writings about him /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hopp,̌ A. J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : Office of "The Bookman's journal", [1925]
Những chủ đề: