Workers lend your strength to the Red Triangle.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: YMCA of the USA
Övriga upphovsmän: Spear, Gil
Materialtyp: Fotografi
Språk:English
Ämnen:

RIT - RIT Archives - Rare Materials

Beståndsuppgifter i RIT - RIT Archives - Rare Materials
Signum: POSTER 1116