Workers lend your strength to the Red Triangle.

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Müşterek Yazar: YMCA of the USA
Diğer Yazarlar: Spear, Gil
Materyal Türü: Fotoğraf
Dil:English
Konular:

RIT - RIT Archives - Rare Materials

Detaylı Erişim Bilgileri RIT - RIT Archives - Rare Materials
Yer Numarası: POSTER 1116