Mieczyslaw Horszowski performs sonatas by Lodovico Giustini on the 1720 Cristofori Pianoforte

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Giustini, Lodovico, 1685-1743.
Tác giả của công ty: Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.). Department of Musical Instruments.
Tác giả khác: Horszowski, Mieczyslaw (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: [New York] : Metropolitan Museum of Art. Dept. of Musical Instruments, ?1978
Loạt:Musical instruments from the Metropolitan Museum of Art. The Cristofori Pianoforte
Những chủ đề: