How the conquest of indigenous peoples parallels the conquest of nature /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Mohawk, John
Autor corporatiu: E.F. Schumacher Society.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Williamstown, Ma : E.F. Schumacher, 1998
Col·lecció:E.F. Schumacher lectures ; 17th
Matèries: