Abridged history of the United States, or, Republic of America /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Willard, Emma, 1787-1870.
Altres autors: Murray, Charles W. (Estereotip), Sherman, Conger, 1793-1867. (Impressora)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Philadelphia : Published by A.S. Barnes & Co., 1844.
Edició:4th ed.
Matèries:

Siena - Special Collections

Detall dels fons de Siena - Special Collections
Signatura: E178.1 .W6863 1844