Models /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Abruzzo, Emily (Editor), Ellingsen, Eric (Editor), Solomon, Jonathan D. (Editor)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York : 306090, Inc., 2007.
Edició:First edition.
Col·lecció:306090 ; v. 11.
Matèries:

RPI - Architecture Library Book Stacks

Detall dels fons de RPI - Architecture Library Book Stacks
Signatura: NA2790 .M68 2007