Chamber symphony, Op. 110a /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shostakovich, Dmitriĭ Dmitrievich, 1906-1975.
Tác giả của công ty: Sankt-Peterburg Kamerata (Người thi hành)
Tác giả khác: Haydn, Joseph, 1732-1809., Hindemith, Paul, 1895-1963., Jakubovsky, Dmitri (Người thi hành), Sondeckis, Saulius, 1928-2016 (Nhạc trưởng)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: New York, NY : Sony Classical, ℗1994
Loạt:St. Petersburg classics.
Những chủ đề: