Analytical didactic; translated from the Latin with introd. and notes

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Comenius, Johann Amos, 1592-1670.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chicago] University of Chicago Press [c1953]
Wydanie:[1st English ed.
Hasła przedmiotowe:

Siena - Second Floor

Szczegóły zapisu Siena - Second Floor
Sygnatura: LB475.C6 A54