The artilleryman; the experiences and impressions of an American artillery regiment in the world war. 129th F.A., 1917-1919,

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Lee, Jay M. 1873-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Kansas City, Mo., Press of Spencer Printing Company, 1920.
Upplaga:[1st ed.]
Ämnen:

West Point - Circulating Books

Beståndsuppgifter i West Point - Circulating Books
Signum: UA33 129th .L47