Climbing Parnassus : a new apologia for Greek and Latin /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Simmons, Tracy Lee
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Wilmington, Del. : ISI Books, 2002
Matèries:

Siena - Second Floor

Detall dels fons de Siena - Second Floor
Signatura: LC1011 .S53 2002

Canisius - Book Shelves

Detall dels fons de Canisius - Book Shelves
Signatura: LC1011 .S53 2002

Adelphi - Main

Detall dels fons de Adelphi - Main
Signatura: LC1011 .S53 2002

Bard - Stevenson Library

Detall dels fons de Bard - Stevenson Library
Signatura: LC1011 .S53 2002