Mary Magdalene and many others : women who followed Jesus /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Ricci, Carla, 1954-
Format: Llibre
Idioma:English
Italian
Publicat: Minneapolis : Fortress Press, 1994.
Matèries:

Siena - Second Floor

Detall dels fons de Siena - Second Floor
Signatura: BS2485 .R5313 1994

Le Moyne - Bookstacks

Detall dels fons de Le Moyne - Bookstacks
Signatura: BS2485 .R5313 1994