Diplomatic investigations: essays in the theory of international politics.

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Butterfield, Herbert, 1900-1957.
Altres autors: Wight, Martin.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Cambridge : Harvard University Press, 1966.
Matèries:

Adelphi - Main

Detall dels fons de Adelphi - Main
Signatura: JX1395 .B868 1966