History of Vatican II /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Alberigo, Giuseppe., Komonchak, Joseph A.
Format: Llibre
Idioma:English
Italian
Publicat: Maryknoll, NY : Leuven : Orbis ; Peeters, 1995-<2000 >
Matèries:

West Point - Circulating Books

Detall dels fons de West Point - Circulating Books
Signatura: BX830 1962 .H55 1995