History of Vatican II /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Alberigo, Giuseppe., Komonchak, Joseph A.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Italian
Publicerad: Maryknoll, NY : Leuven : Orbis ; Peeters, 1995-<2000 >
Ämnen:

West Point - Circulating Books

Beståndsuppgifter i West Point - Circulating Books
Signum: BX830 1962 .H55 1995