Political theories of the Middle Age.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gierke, Otto Friedrich von, 1841-1921.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston, Beacon Press [1958]
Ämnen:

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Beståndsuppgifter i RIT - Shelves (Ritter Arena)
Signum: JA82 .G4 1958

Le Moyne - Bookstacks

Beståndsuppgifter i Le Moyne - Bookstacks
Signum: JA82 .G4 1958