Ku-liang chuan chu tzu so yin = A concordance to the Guliangzhuan

Saved in:
書目詳細資料
企業作者: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies.
其他作者: Guliang, Chi., Confucius.
格式: 圖書
語言:Chinese
出版: Hsiang-kang : Shang wu yin shu kuan, 1995
版:Ti 1 pan
叢編:Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Jing bu ; di 13 zhong.
主題: