The paddy camps : the Irish of Lowell, 1821-61 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mitchell, Brian Christopher, 1953-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Urbana : University of Illinois Press, 2006, c1988
Phiên bản:1st paperback ed
Những chủ đề:

Bard - Stevenson Library

Chi tiết quỹ từ Bard - Stevenson Library
Số hiệu: F74.L9 M64 2006

Marist - Circulating Books

Chi tiết quỹ từ Marist - Circulating Books
Số hiệu: F74.L9 M64 2006