Tutta la scultura di Michelangelo /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Michelangelo Buonarroti, 1475-1564.
Tác giả khác: Russoli, Franco.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: Milano : Rizzoli, ♭1953
Loạt:Biblioteca d'arte Rizzoli ; 10.