Submarines ; a list of references in the New York public library /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: New York Public Library.
Övriga upphovsmän: Jameson, Mary Ethel.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York, 1918
Ämnen: