Parametric analysis of the Helmholtz resonator /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Kearney, J. Scott.
Materialtyp: Manuskript Bok
Språk:English
Publicerad: 2001.
Ämnen:

RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)

Beståndsuppgifter i RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)
Signum: RAH Eng Seminar K24 2001