Parametric analysis of the Helmholtz resonator /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Kearney, J. Scott.
Format: Manuscrit Llibre
Idioma:English
Publicat: 2001.
Matèries:

RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)

Detall dels fons de RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)
Signatura: RAH Eng Seminar K24 2001