A handbook of economic anthropology /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Carrier, James G.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Cheltenham, UK ; Northhampton, MA : Edward Elgar, [2005]
Col·lecció:Elgar original reference.
Matèries:

Adelphi - Main

Detall dels fons de Adelphi - Main
Signatura: GN448 .H36 2005

Le Moyne - Bookstacks

Detall dels fons de Le Moyne - Bookstacks
Signatura: GN448 .H36 2005