The eternal darkness : a personal history of deep-sea exploration /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ballard, Robert D.
Övriga upphovsmän: Hively, Will.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2000.
Ämnen:

West Point - Circulating Books

Beståndsuppgifter i West Point - Circulating Books
Signum: GC65 .B275 2000

Adelphi - Main

Beståndsuppgifter i Adelphi - Main
Signum: GC65 .B275 2000

RPI - Folsom Library Book Stacks

Beståndsuppgifter i RPI - Folsom Library Book Stacks
Signum: GC65 .B275 2000

Pratt - Brooklyn Stacks

Beståndsuppgifter i Pratt - Brooklyn Stacks
Signum: 551.4607 B189

Siena - Second Floor

Beståndsuppgifter i Siena - Second Floor
Signum: GC65 .B275 2000