American public buildings of today; city halls -- court houses -- municipal buildings -- fire stations -- libraries -- museums -- park buildings,

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Sexton, R. W. 1884-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York, Architectural book publishing co., inc. [c1931]
Matèries:

Pratt - Brooklyn Stacks

Detall dels fons de Pratt - Brooklyn Stacks
Signatura: 720.973 S518 A512 1931