Hell on wheels : the 2d Armored Division /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Houston, Donald Eugene, 1938-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: San Rafael, Calif. : Presidio Press, c1977.
Matèries:

West Point - Circulating Books

Detall dels fons de West Point - Circulating Books
Signatura: UA31 2d .H67

Adelphi - Main

Detall dels fons de Adelphi - Main
Signatura: UA31 2d .H67

Siena - Second Floor

Detall dels fons de Siena - Second Floor
Signatura: D769.305 2nd .H67 1995