Stresses in a rotating axisymmetric disk : a new elasticity solution for radially varying thickness and temperature profiles /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Sullivan, Sean F.
Format: Manuscrit Llibre
Idioma:English
Publicat: 2001.
Matèries:

RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)

Detall dels fons de RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)
Signatura: RAH Eng Seminar S952 2001