Stresses in a rotating axisymmetric disk : a new elasticity solution for radially varying thickness and temperature profiles /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Sullivan, Sean F.
Materialtyp: Manuskript Bok
Språk:English
Publicerad: 2001.
Ämnen:

RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)

Beståndsuppgifter i RPI - Folsom Library Hartford Thesis (1st Floor Shelving)
Signum: RAH Eng Seminar S952 2001