APA način citiranja

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. (1795). How to get married.

Čikaški stil citiranja

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. How to Get Married. 1795.

MLA način citiranja

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. How to Get Married. 1795.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.