Trích dẫn APA

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. (1795). How to get married.

Trích dẫn kiểu Chicago

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. How to Get Married. 1795.

Trích dẫn MLA

Henry E. Huntington Library and Art Gallery. How to Get Married. 1795.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.