Trích dẫn APA

Monbourquette, J. (2000). How to forgive: A step-by-step guide. Ottawa: Novalis.

Trích dẫn kiểu Chicago

Monbourquette, Jean. How to Forgive: A Step-by-step Guide. Ottawa: Novalis, 2000.

Trích dẫn MLA

Monbourquette, Jean. How to Forgive: A Step-by-step Guide. Ottawa: Novalis, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.