Trích dẫn APA

Wheeler, M. C. (1967). History was buried: A source book of archaeology ([Rev. Amer. ed.].). New York: Hart Pub. Co.

Trích dẫn kiểu Chicago

Wheeler, Margaret Collingridge. History Was Buried: A Source Book of Archaeology. [Rev. Amer. ed.]. New York: Hart Pub. Co, 1967.

Trích dẫn MLA

Wheeler, Margaret Collingridge. History Was Buried: A Source Book of Archaeology. [Rev. Amer. ed.]. New York: Hart Pub. Co, 1967.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.