History was buried: a source book of archaeology

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Wheeler, Margaret Collingridge, Lady, 1916-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: New York, Hart Pub. Co. [1967]
Edició:[Rev. Amer. ed.]
Matèries:

RIT - Shelves (Ritter Arena)

Detall dels fons de RIT - Shelves (Ritter Arena)
Signatura: CC165 .W445 1967

Pace - Mortola Stacks (mainm)

Detall dels fons de Pace - Mortola Stacks (mainm)
Signatura: CC165 .W445 1967

Le Moyne - Bookstacks

Detall dels fons de Le Moyne - Bookstacks
Signatura: CC165 .W445 1967