Trích dẫn APA

Valéry, P. (1930). Poésies. Paris: Gallimard.

Trích dẫn kiểu Chicago

Valéry, Paul. Poésies. Paris: Gallimard, 1930.

Trích dẫn MLA

Valéry, Paul. Poésies. Paris: Gallimard, 1930.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.