Poésies

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Valéry, Paul, 1871-1945
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris, Gallimard [1930]
Miêu tả
Mô tả vật lý:201, [1] p., 1ℓ. 19 cm